سرخط خبرها

برهان حرکت را که برای اثبات وجود خدا کاربرد دارد شرح دهید ؟

پرسش:
مشکل من این است که می بینم زمین فرضا دور خورشید می چرخد خب حالا ما چه نیرو و عامل ماوراء الطبعی ای می بینیم که بگوییم زمین به وسیله خدا حرکت می کند؟

پاسخ:

۱ـ هر متحرّکی محرّک می خواهد.
۲ـ خود آن محرّک نیز یا متحرّک است یا غیر متحّرک .
۳ـ اگرآن محرّک ، متحرّک نیست پس مادّی نیست. چون حرکت یعنی خروج تدریجی شیء از حالت بالقوّه برای رسیدن به حالت بالفعل. و لازمه ی فلسفی بالقوّه بودن نیز مادّی بودن است. پس هر متحرّکی مادّی می باشد ؛ و هر غیر متحرّکی مجرّد از مادّه است. امّا اگرآن محرّک، متحرّک باشد ، خود او نیز محرّک می خواهد.
۴ـ پس بحث را منتقل می کنیم به این محرّک اخیر و باز می پرسیم آیا این محرّک دوم متحرّک است یا غیر متحرّک؟
۵ـ اگر متحرّک نیست پس مجرّد است و در غیر این صورت باز او هم محرّکی می خواهد.
۶ـ پس باز بحث منتقل می شود به محرّک سوم و دوباره مباحث سابق تکرار می شوند و بحث منتقل می شود به محرّک چهارم و پنجم و ششم و …
۷ـ از طرفی محال است که یک متحرّک ، بی نهایت محرّک طولی داشته باشد. چون با این فرض ابداً حرکتی حاصل نمی شود. چون باید بی نهایت حرکت حاصل شود تا نوبت به این حرکت مورد مشاهده ی ما برسد.
۸ـ پس سر این سلسله ی محرّکها باید در جایی به یک محرّک ثابت و غیر مادّی برسد ؛ که ما این محرّک غیر مادّی را موجود ماوراء طبیعی می نامیم.

پس بدون وجود یک محرّک ماوراء طبیعی عملاً هیچ حرکت طبیعی نمی تواند وجود داشته باشد.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
No votes yet.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x