سرخط خبرها

ایا کودک معصوم است؟

پرسش:
اگر معصومیت فرع برتکلیف است چراکودکان معصوم هستند؟

پاسخ:
کی گفته که کودکان معصومند؟ این اصطلاح عوام است که می گویند کودکان معصومند. اگر کودکان معصومند پس سنگ و چوب و حیوانات هم معصومند.
آیا درخت، کور است؟
آیا سنگ، که عقل ندارد، احمق است؟
درخت، نه کور است نه بینا؛ چون کوری عدم ملکه هستند؛ یعنی در مورد چیزی به کار می رود که شأنیت بینا بودن را داشته باشد. درخت، شأنیت بینایی را ندارد که به سبب بینا نبودن، کور خوانده شود؛ امّا پلنگ می تواند کور باشد؛ چون شأنیت بینا بودن را دارد.
سنگ نیز نه عاقل است نه احمق؛ چون سنگ شأنیت عاقل بودن را ندارد که به سبب نداشتن عقل، احمق خوانده شود. پلنگ نیز نه عاقل است نه احمق؛ چون پلنگ نیز شأنیت عاقل بودن را ندارد. کودک انسان را هم نمی توان احمق دانست، با اینکه عقل ندارد. چون کودک تا کودک است، شأنیت عاقل بودن را ندارد.
عصمت نیز مکله است؛ و عدم عصمت، عدم ملکه است. لذا عصمت و عدم عصمت، در مورد موجودی به کار می رود که این دو صفت را بتواند دارا شود. پس کودک، نه معصوم است نه غیر معصوم؛ کما اینکه نه عادل است و نه ظالم.
پس مباحث عقلی و عمیق را با توهّمات و اصطلاحات عوام خلط نفرمایید

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait...
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x