سرخط خبرها

آیا همه چیزهای آخرت با دنیا متفاوت است؟

پرسش:

آیا همه چیزهای آخرت با دنیا متفاوت است؟

پاسخ:

نظام آخرت با نظام دنیا تفاوتهای فراوانی دارد ؛ امّا چنین نیست که شباهتی بین این دو نظام نباشد. برای مثال بدن اخروی هر کسی همان بدن دنیوی اوست با این تفاوت که بدن دنیوی دارای مادّه است ولی بدن اخروی مادّه ندارد. البته توجّه شود که بدن اخروی نیز گوشت و پوست و استخوان و … دارد ؛ امّا مادّه ندارد. لذا صحیح است که گفته شود: « معاد جسمانی است » ؛ امّا صحیح نیست که بگوییم:« معاد مادّی است ». چون جسم بر دو گونه است: یا مادّی است یا غیر مادّی ؛ مثلاً اجسامی که در خواب می بینیم یا در خیالمان تصوّر می کنیم ، جسم هستند ولی مادّی نیستند.   

همچنین در عالم آخرت ، حرکت به معنای خروج تدریجی از حالت بالقوّه برای رسیدن به حالت بالفعل نیز وجود ندارد ؛ چرا که حرکت بدون قوّه معنا ندارد و حامل قوّه نیز مادّه است . پس وقتی حرکت در آخرت نباشد زمان نیز وجود نخواهد داشت ؛ چرا که زمان چیزی نیست جز مقدار حرکت.

از همین چند تفاوت روشن می شود که یک میوه ی بهشتی را در آن واحد هزاران نفر می توانند بخورند بی آنکه تزاحمی حاصل شود. چون تزاحم ناشی از مادّه است. پس اگر جسمی غیر مادّی باشد ، در آنِ واحد می تواند در اختیار چندین نفر باشد ؛ همانگونه که یک سیب در آنِ واحد می تواند در ذهن هزاران نفر حضور داشته باشد و توسّط هزاران موجود ذهنی خورده شود. امّا سیب مادّی اگر در دست یا شکم کسی باشد دیگر نمی تواند در دست یا شکم دیگری هم باشد.

نیز با خوردن یک میوه ی بهشتی ، آن میوه از بین نمی رود بلکه همچنان سر جای خود خواهد بود. چون زوال ، ناشی از حرکت و زمان می باشد ؛ پس موجود فرامادّی و فرا زمانی قابل زوال نیست.

همچنین لذّات بهشتی مانع از همدیگر نمی شوند ؛ لذا یک نفر در آنِ واحد هم می تواند مزّه ی شیرین عسل را در وجود خویش احساس کند هم مزّه ی ترش آلبالو را. نیز مزّه ها تا زمانی که بهشتی اراده کرده در کام او خواهند ماند. پس اگر شخص بهشتی اراده نماید که لذّتی تا ابد در کام او بماند چنین خواهد شد.

تفاوت دیگر نظام اخروی و دنیوی در این است که در دنیا هر چیزی عمر و اجل مشخّصی دارد ؛ امّا در آخرت سرآمدی درکار نیست. چرا که در آنجا حرکتی نیست تا به آخر برسد و زمانی وجود ندارد تا سرآمدی باشد.

تفاوتهای دیگری نیز بین این دو نظام وجود دارد که ورود در آن باعث تطویل کلام می شود ؛ لذا به همین اندازه اکتفا می کنیم.

برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب « معاد یا بازگشت بسوی خدا » تألیف استاد محمّد شجاعی مراجعه فرمایید.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

دیدگاه ها