سرخط خبرها

چرا خدا مانع از آتش گرفتن کعبه نشد؟

پرسش:
بنده سوالی داشتم راجع آتش زدن خانه کعبه توسط یزیدیان و حکمت آتش گرفتن آن و چرا هیچ پاسخ الهی داده نشد
پاسخ:
اگر کعبه مدّعی نداشت، خدا خودش دفاع از کعبه را به عهده می گرفت همان گونه که در جریان ابرهه، خودش از کعبه دفاع کرد.
امّا در حمله ی یزیدیان. از یک سو خود بنی امیه ادّعای مسلمانی داشتند و اهل بیت(ع) را باطل می دانستند؛ از سوی دیگر بنی زبیرخود را محافظ کعبه و اهل بیت(ع) را باطل می دانستند.
جنگ هم بین این دو بود.
بنی زبیر برای در امان ماندن خودشان کعبه را بازیچه کرده بودند چون گمان نداشتند که یزیدیان کعبه را تخریب کنند. لذا با این کار، نشان دادند که کعبه و دین برای آنها ابزار به قدرت رسیدن است و اگر پای قدرت در میان باشد، حتّی حاضر از کعبه هم به عنوان سنگر و خاکریز جنگ استفاده کنند.
بنی امیه هم با تخریب کعبه ثابت نمودند که در ادّعای مسلمانی، دروغ می گویند.
لذا خدای تعالی جلوی این اهانت را نگرفت تا هر دو گروه رسوا کند و حقّانیت اهل بیت(ع) را ثابت کند. بخصوص که امام حسین(ع) حجّ را نیمه کار گذاشت و از مکّه خارج شد؛ و موقع خارج شدن از کعبه، همین عبد الله بن زبیر گفت: « از مکّه خارج نشو تا در امان باشی!» امام جواب دادند: « از جدّم رسول خدا(ص) شنیده ام که بزرگ قبیله ای در کعبه کشته خواهد شد و با خون او حریم حرم شکسته خواهد شد. من از مکّه خارج می شوم تا آن فرد نباشم.»
وقتی این قضایا را کنار هم می گذاریم، می فهمیم که خدا دارد مرز حقّ و باطل را برای آیندگان روشن می سازد.
لذا امروز برای ما حقّ مثل روز روشن است.
ما در استدلال با سنّی ها می گوییم:
بنی امیه قطعاً باطند چون کعبه را آتش زدند. پس شما اهل سنّت، چطور آنها را خلیفه ی رسول الله(ص) می دانید؟
عبد الله بن زبیر هم با سنگر قرار دادن کعبه، موجب هتک حرمت کعبه شد. پس شما اهل سنّت چطور عبد الله بن زبیر را از راویان حدیثی عادل خود می شمارید و برایش احترام قائل هستید؟
اگر خدا در آن روز مانع از سوختن کعبه می شد، حقّانیت بنی زبیر ثابت می شد و چون آنها دشمن اهل بیت(ع) بودند؛ لذا با اثبات حقّانیت آنها، باطل بودن اهل بیت(ع) ثابت می گشت. پس خدا مانع آتش سوزی نشد تا حقّ و باطل برای مردم آن زمان و مردم آینده آشکار شود و دیگر عذری برای کسی نماند. لذا اهل سنّتی که بنی امیه و بنی زبیر را احترام می کنند عذر موجّهی نزد خدا نخواهند داشت.

Print Friendly, PDF & Email
No votes yet.
Please wait...

2
دیدگاه ها

اهل تسنن

بنی امیه خلیفه رسول الله ازدید اهل تسنن?!!!واقعا جای تاسف داره کع همیچین مطالبی رو نشر میدین .