سرخط خبرها

جهان شناسی

چرا خداوند ابلیس را آفرید؟

پرسش: چرا خداوند ابلیس را آفرید؟ پاسخ: پاسخ اجمالی: خداوند متعال می فرماید: « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ ـــ من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینکه مرا بندگی کنند» (الذاریات:۵۶). پس هدف خاصّ از خلقت دو موجود گرانبها، یعنی جنّ و انسان، آن است که با اختیار خود به مقام عبودیت خودآگاه برسند. البته روشن است که در این راه مختارند و ممکن هم هست نخواهند به آن مقام وجودی برسند. ابلیس نیز طبق صریح آیه ی ۵۰ کهف، از گروه

ادامه نوشته »

منظور از این سخن که در تجلّی الهی تکرار نیست، چیست؟

پرسش: منظور از این سخن که در تجلّی الهی تکرار نیست، چیست؟ پاسخ: یعنی خداوند متعال را جز یک تجلّی ازلی و ابدی بیش نیست. چرا که اگر تجلّی خدا بیش از یکی باشد ، لازم می آید که در ذات خدا دو جهت وجودی موجود باشد ؛ تا از هر جهتی یک تجلّی صادر شود. و اگر در ذات خدا دو یا چند جهت وجودی موجود باشد ، لازم می آید که ذات او مرکّب از جهات وجودی باشد. و هر مرکّبی ممکن الوجود می باشد. بنا بر این از تجدّد تجلّی و از تکرّر و تعدّد آن ، لازم می آید که واجب

ادامه نوشته »

وجه الله چگونه ظهور یافت؟ نحوه پیدایش کثرات از ذات واحد چگونه می باشد ؟

پرسش: می گوییم وجه الله جلوه واحد ذات خداوند متعال و عقل اول جلوه وجه الله است. آنگاه از جلوه عقل اوّل ، عقل ثانی ظهور یافته تا آنکه سلسله وجود سامان یابد و اینگونه جلوه ها بیشتر شده اند. این جلوه ها هم حدوث ذاتی هستند نه حدوث زمانی تا آن که به عالم ماده برسیم یعنی این گونه نیست که زمانی بوده و زمانی نبوده باشند بلکه همیشگی اند منتهی اینکه در سلسله علت و معلولی، تأخر دارند. معلول هم انعکاس و جلوه علت است و تا علت هست، معلول هم هست و عاملی خارجی

ادامه نوشته »

منظور از هفت آسمان در قرآن و روایات چیست ؟

در مورد ۷ آسمان توضیح بدهید که چه جوری است؟ پاسخ: آیات و روایاتی که در مورد آسمانهای هفتگانه وارد شده اند بسیار زیادند به طوری که اگر روایات مربوط به آن یکجا جمع شوند کتابی حجیم را تشکیل می دهند. تفسیر این گونه آیات و روایات نیز کار آسانی نیست و اکثر مفسرین از تفسیر شایسته این گونه آیات و روایات فرومانده اند. برخی از مفسرین معتقدند که این آسمانها، آسمانها مادی هستند و هر کدام آن را به گونه ای توجیه کرده اند. مثلا برخی گفته اند مراد از هفت آسمان هفت طبقه جو است و برخی دیگر گفته اند

ادامه نوشته »

آیا اگر طبق تئوری آشفتگی تمام اتفاقات کوچکی را که در پیش آمد حوادث آینده موثرند را در حیطه ی اختیارات خداوند متعال بدانیم،ایراد این تئوری مرتفع می گردد؟

پرسش: می خواستم از منظز اسلامی نظرتان را در مورد تئوری آشفتگی بدانم.آیا اگر (طبق تئوری آشفتگی)تمام آن اتفاقات کوچکی را که در پیش آمد حوادث آینده موثرند را در حیطه ی اختیارات خداوند متعال بدانیم،ایراد این تئوری مرتفع می گردد؟بعضی از افراد ادعا می کنند که شانس وجود دارد و خیلی از مسائل حتی در حوزه الهی نیز تصادفی است. آیا می توان در پاسخ آن ها تئوری آشفتگی را مطرح کرد البته با این شرط که خداوند را در همه ی این امور دخیل بدانیم.مثلا بگوییم خیلی

ادامه نوشته »

چرا خداوندجن ها را آفرید ؟

پرسش: حکمت خلقت جن چیست؟ اگر حکمت آن عبادت خدا از روی اختیار باشد، با وجود انسان چه نیازی به آن بود؟ پاسخ: الف ـ حکمت خلقت تمام موجودات عالم عبادت (بندگی) اختیاری خداست ؛ و این امر اختصاصی به انس و جنّ ندارد. باید دانست که اساساً جبر در عالم خلقت راه ندارد. موجودات عالم مظاهر اسماء الهی اند ؛ و خدا اسمی با عنوان المجبور نیست تا مظهری داشته باشد. ملائک مختارند و جز عبادت (بندگی) کاری ندارند ؛ آنها همواره بنده اند ؛ یعنی همواره خود را بند

ادامه نوشته »

رمزپردازی و نماد سازی(تصویری،کلامی و یا صوتی) توسط کدام قوا صورت می گیرد؟

پرسش: رمزپردازی و نماد سازی(تصویری،کلامی و یا صوتی) مثلا دایره نماد ابدیت است ،توسط کدام قوا صورت می گیرد؟ادراک نماد و رمز توسط کدام قوا صورت میگیرد؟ پاسخ: بستگی به نمادش دارد. برخی نمادها را قوّه ی خیال می سازد، برخی دیگر را هم عقل می سازد. البته اغلب نمادها را خیال می سازد. نمادها سه گونه اند: نماد حقّ که انسان را ملکوت راهنمایی می کند، نمادهای باطل که انسان را به سوی شقاوت سوق می دهند، و نمادهای صرفاً دنیایی، که اغراض دنیایی دارند،

ادامه نوشته »

با تعریف انسان و جایگاه او در هستی هدف از دو جنسیتی بودن انسان را بیان کنید؟

پرسش: با تعریف انسان و جایگاه او در هستی هدف از دو جنسیتی بودن انسان را بیان کنید؟ پاسخ: انسان از آن جهت که انسان است، اصلاً جنسیّت ندارد. اگر انسان زن است، پس مردها انسان نیستند؛ و اگر انسان مرد است، پس زنها انسان نیستند. انسان نه مرد است نه زن، نه کودک است نه بزرگ؛ نه مکان دارد نه زمان؛ نه سفید است نه سیاه نه … . دقّت شود! برخی مردها گیاهند، برخی زنها هم گیاهند. برخی مردها و زنها هم حیوانند؛ برخی دیگر نیز جنّ هستند؛ برخی مردها و زنها هم

ادامه نوشته »

صور نوعیه را تعریف نمایید ؟

پرسش: با توجه به پاورقی استاد مطهری در جلد چهارم کتاب اصول فلسفه: صورتهای نوعیه جوهرهایی هستند که عامل تنوع و اختلاف اشیاء هستند، حال خود صور نوعیه یا مجردند یا مادی اما مجرد نمی توانند باشند زیرا علت مجرد نمی تواند مبدا بدون واسطه آثار مختلف باشد و اگر صور نوعیه مادی باشند باید خصوصیات اساسی ماده مثل(امتداد طول-عرض-عمق) را داشته باشند و اگر چنین باشد صور نوعیه نیز مثل خود جسم در همه اشیاء مشترک خواهند بود پس چگونه می توانند باعث اختلاف اشیاء

ادامه نوشته »

در مورد هفت آسمان توضیح بدهید که چه معنایی دارد ؟

در مورد هفت آسمان توضیح بدهید که چه معنایی دارد ؟ پاسخ: آیات و روایاتی که در مورد آسمانهای هفتگانه وارد شده اند بسیار زیادند به طوری که اگر روایات مربوط به آن یکجا جمع شوند کتابی حجیم را تشکیل می دهند. تفسیر این گونه آیات و روایات نیز کار آسانی نیست و اکثر مفسرین از تفسیر شایسته این گونه آیات و روایات فرومانده اند. برخی از مفسرین معتقدند که این آسمانها، آسمانها مادی هستند و هر کدام آن را به گونه ای توجیه کرده اند. مثلا برخی گفته اند مراد از هفت آسمان هفت طبقه جو است و برخی دیگر گفته اند

ادامه نوشته »

معقولات اولی و ثانیه چیست و نحوه ی انتزاع آنها چگونه می باشد ؟

پرسش: چرا مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه فلسفی دارای جنس و فصل نیستند؟ پاسخ شما صحیح است اما با توجه به اینکه این سوال بیشتر در مبحث معرفت شناسی که مبحثی پایه ای برای کل فلسفه است، مطرح می شود به خصوص برای نوآموزان فلسفه بهتر است استدلالی ساده و مقدماتی بیان شود تا ذهن آنها با مفاهیم ماده و صورت و مطالب بغرنج آنها مغشوش نشود. البته بنده استدلالی در این مورد دارم که خواهشمندم نظر خود را در این مورد بفرمایید و آن اینکه: می دانیم مفاهیم فلسفی مفاهیمی

ادامه نوشته »