نوشته های وب گاه

جهان شناسی

آیا اگر طبق تئوری آشفتگی تمام اتفاقات کوچکی را که در پیش آمد حوادث آینده موثرند را در حیطه ی اختیارات خداوند متعال بدانیم،ایراد این تئوری مرتفع می گردد؟

پرسش: می خواستم از منظز اسلامی نظرتان را در مورد تئوری آشفتگی بدانم.آیا اگر (طبق تئوری آشفتگی)تمام آن اتفاقات کوچکی را که در پیش آمد حوادث آینده موثرند را در حیطه ی اختیارات خداوند متعال بدانیم،ایراد این تئوری مرتفع می گردد؟بعضی از افراد ادعا می کنند که شانس وجود دارد و خیلی از مسائل حتی در حوزه الهی نیز تصادفی است. آیا می توان در پاسخ آن ها تئوری آشفتگی را مطرح کرد البته با این شرط که خداوند را در همه ی این امور دخیل بدانیم.مثلا بگوییم خیلی بیشتر بخوانید »

چرا خداوندجن ها را آفرید ؟

پرسش: حکمت خلقت جن چیست؟ اگر حکمت آن عبادت خدا از روی اختیار باشد، با وجود انسان چه نیازی به آن بود؟ پاسخ: الف ـ حکمت خلقت تمام موجودات عالم عبادت (بندگی) اختیاری خداست ؛ و این امر اختصاصی به انس و جنّ ندارد. باید دانست که اساساً جبر در عالم خلقت راه ندارد. موجودات عالم مظاهر اسماء الهی اند ؛ و خدا اسمی با عنوان المجبور نیست تا مظهری داشته باشد. ملائک مختارند و جز عبادت (بندگی) کاری ندارند ؛ آنها همواره بنده اند ؛ یعنی همواره خود را بند بیشتر بخوانید »

رمزپردازی و نماد سازی(تصویری،کلامی و یا صوتی) توسط کدام قوا صورت می گیرد؟

پرسش: رمزپردازی و نماد سازی(تصویری،کلامی و یا صوتی) مثلا دایره نماد ابدیت است ،توسط کدام قوا صورت می گیرد؟ادراک نماد و رمز توسط کدام قوا صورت میگیرد؟ پاسخ: بستگی به نمادش دارد. برخی نمادها را قوّه ی خیال می سازد، برخی دیگر را هم عقل می سازد. البته اغلب نمادها را خیال می سازد. نمادها سه گونه اند: نماد حقّ که انسان را ملکوت راهنمایی می کند، نمادهای باطل که انسان را به سوی شقاوت سوق می دهند، و نمادهای صرفاً دنیایی، که اغراض دنیایی دارند، بیشتر بخوانید »

با تعریف انسان و جایگاه او در هستی هدف از دو جنسیتی بودن انسان را بیان کنید؟

پرسش: با تعریف انسان و جایگاه او در هستی هدف از دو جنسیتی بودن انسان را بیان کنید؟ پاسخ: انسان از آن جهت که انسان است، اصلاً جنسیّت ندارد. اگر انسان زن است، پس مردها انسان نیستند؛ و اگر انسان مرد است، پس زنها انسان نیستند. انسان نه مرد است نه زن، نه کودک است نه بزرگ؛ نه مکان دارد نه زمان؛ نه سفید است نه سیاه نه … . دقّت شود! برخی مردها گیاهند، برخی زنها هم گیاهند. برخی مردها و زنها هم حیوانند؛ برخی دیگر نیز جنّ هستند؛ برخی مردها و زنها هم بیشتر بخوانید »

صور نوعیه را تعریف نمایید ؟

پرسش: با توجه به پاورقی استاد مطهری در جلد چهارم کتاب اصول فلسفه: صورتهای نوعیه جوهرهایی هستند که عامل تنوع و اختلاف اشیاء هستند، حال خود صور نوعیه یا مجردند یا مادی اما مجرد نمی توانند باشند زیرا علت مجرد نمی تواند مبدا بدون واسطه آثار مختلف باشد و اگر صور نوعیه مادی باشند باید خصوصیات اساسی ماده مثل(امتداد طول-عرض-عمق) را داشته باشند و اگر چنین باشد صور نوعیه نیز مثل خود جسم در همه اشیاء مشترک خواهند بود پس چگونه می توانند باعث اختلاف اشیاء بیشتر بخوانید »

در مورد هفت آسمان توضیح بدهید که چه معنایی دارد ؟

در مورد هفت آسمان توضیح بدهید که چه معنایی دارد ؟ پاسخ: آیات و روایاتی که در مورد آسمانهای هفتگانه وارد شده اند بسیار زیادند به طوری که اگر روایات مربوط به آن یکجا جمع شوند کتابی حجیم را تشکیل می دهند. تفسیر این گونه آیات و روایات نیز کار آسانی نیست و اکثر مفسرین از تفسیر شایسته این گونه آیات و روایات فرومانده اند. برخی از مفسرین معتقدند که این آسمانها، آسمانها مادی هستند و هر کدام آن را به گونه ای توجیه کرده اند. مثلا برخی گفته اند مراد از هفت آسمان هفت ... بیشتر بخوانید »

معقولات اولی و ثانیه چیست و نحوه ی انتزاع آنها چگونه می باشد ؟

پرسش: چرا مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه فلسفی دارای جنس و فصل نیستند؟ پاسخ شما صحیح است اما با توجه به اینکه این سوال بیشتر در مبحث معرفت شناسی که مبحثی پایه ای برای کل فلسفه است، مطرح می شود به خصوص برای نوآموزان فلسفه بهتر است استدلالی ساده و مقدماتی بیان شود تا ذهن آنها با مفاهیم ماده و صورت و مطالب بغرنج آنها مغشوش نشود. البته بنده استدلالی در این مورد دارم که خواهشمندم نظر خود را در این مورد بفرمایید و آن اینکه: می دانیم مفاهیم فلسفی مفاهیمی بیشتر بخوانید »

به طور کلی چه شباهتی بین انسان و مگس وجود دارد که به هردو موجود زنده اطلاق می‌شود؟

پرسش: به طور کلی چه شباهتی بین انسان و مگس وجود دارد که به هردو موجود زنده اطلاق می‌شود؟ پاسخ: ۱ـ از نظر قرآن کریم، حیات، ساری در تمام موجودات است؛ لذا تمام موجودات، زنده اند؛ و موت امری نسبی است. در منظر قرآن کریم، حتّی سنگ هم زنده و دارای قدرت فهم و بلکه دارای اختیار و بلکه دارای تکالیف مخصوص به خود است. خداوند متعال در آیه ی ۴۴ سوره اسراء می فرماید: « آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند تسبیح او می گویند و هیچ چیزی نیست مگر بیشتر بخوانید »

آیا احضار جن امکان پذیر است ؟ من گاهی فکر میکنم با انها ارتباط دارم !

پرسش: آیا احضار جن امکان پذیر است ؟ من گاهی فکر میکنم با انها ارتباط دارم ! پاسخ: ۱ـ ابتدا باید معلوم شود که آیا شما حقیقتاً جنّها را دیده اید یا دچار هالوسینیشن (توهّم) شده اید. خیلی ها هستند که ادّعای مشاهده ی جنّ یا امور دیگر را دارند و یقین دارند که این موجودات را دیده اند؛ امّا وقتی روی آنها مطالعه ی دقیق می شود، دیده می شود که گرفتار برخی بیماریهای عصبی یا روانی هستند. لذا بعد از آنکه داروهای مربوطه را مصرف می کنند، به کلّی آن حالتها بیشتر بخوانید »

خدا هم با افزایش آسمانها وسعت پیدا کند تا در انجا باشد و خدا همه جا هست و آیا این با عدم محدودیت خداوند منافات ندارد که هر روز به او اضافه شود؟

پرسش: در قرآن آمده است که خداوند هرروز به آسمانها می افزاید همانطور که هر روز در اخبار میشنویم ستارگان جدیدی کشف میشوند که چند ملیون سال نوری با زمین فاصله دارند حال سوال من این است که باید خدا هم با افزایش آسمانها وسعت پیدا کند تا در انجا باشد همانطور که گفته میشود خدا همه جا هست و آیا این با عدم محدودیت خداوند منافات ندارد که هر روز به او اضافه شود؟ پاسخ: ۱ـ اینکه هر از چندی ستنارگانی کشف می شوند، به دین معنا نیست که آن ستاره تازه خلق شده بیشتر بخوانید »