سرخط خبرها

جهان شناسی

ایا جهانی که ما در ان زندگی می کنیم ازلی است ؟

پرسش: دلایل ازلی نبودن جهان را می خواستم؟ پاسخ: قبل از پرداختن به اصل مطلب نخست لازم است ، معنای ازلی را روشن سازیم ، چرا که این واژه همواره معنایی واحد ندارد. الف ـ واژه ی ازلی ، گاه به موجودی اطلاق می شود که هیچ گونه آغازی برای آن نمی توان فرض نمود. روشن است که هر چه با نام مخلوق شناخته می شوند ، نمی توانند زیر چتر این مفهوم قرار گیرند ؛ چون برای هر موجود امکانی می توان یک نحوه آغاز را فرض نمود ؛ حتّی اگر برای موجودی نتوان آغاز زمانی فرض کرد باز می توان برای آن آغاز علّی و معلولی لحاظ کرد. …

ادامه نوشته »

ابلیس و شیطان اگر نبود ، ایا ادم در بهشت می ماند؟

پرسش: اگر ابلیس خدا را نا فرمانی نمی کرد مسلما آدم (ع) وارد بهشت می شد. پس حوادث کربلا چه می شد؟ پاسخ: ۱ـ خداوند متعال قبل از آنکه که حضرت آدم را بیافریند خود خبر داده بود که می خواهد خلیفه ای برای خود در زمین قرار دهد ؛ امّا بعد از خلق او ، وی را در بهشت برزخی قرار داد. پس خداوند متعال قبل از خلقت آدم (ع) می دانست که او در بهشت نخواهد ماند و اساساً او را برای زمین آفریده بود ؛ لکن او را در بهشت قرار داد تا خارج از دار تکلیف ، تعالیمی به او داده و او را آماده ی …

ادامه نوشته »