سرخط خبرها

جهان شناسی

ایا منشا تفاوت موجودات رتبه ی وجودی آنهاست ؟

پرسش: در پاسخ قبلی آمده بود که به خاطر محدود بودن عقل بشر، قرآن و پیامبران آمده اند، اصلا چرا خداوند عقل ما را محدود آفریده و معیارهای عقل کامل که پیامبران به آن دست پیدا کرده بودند، چه بود؟ پاسخ: ۱ـ تفاوت در خلقت موجودات ، لازمه ی عالم خلقت است. چون اگر تفاوت موجودات نبود ، اساساً عالمی نیز وجود نداشت. به حکم عقل و منطق ، دو بودن وقتی معنی دارد که تمایزی باشد ؛ چون فرض دو شیء که عین هم باشند ، فرضی است نادرست و متناقض. چرا که دو شیءِ عین هم ، یعنی دو شیء که یک شیء می باشند. پس برای اینکه …

ادامه نوشته »

چرا هر موجودی در مرتبه ای واقع شده؟ این مطلب چگونه با عدالت خدا سازگار است؟

پرسش: اگر تمام مخلوقات حادثند (حداقل حدوث ذاتی)، چه ترجیحی برای انتساب یک جایگاه (از تشکیک وجود) به یک موجود وجود دارد بطوریکه ترجیح بلامرجح اتفاق نیفتد و مقرون به سابقه باشد. هر چند در واقع بیان انتساب یک جایگاه به یک موجود صحیح نیست و هر موجود در حقیقت عین آن جایگاه است. اما موضوع این است که آن موجود با تمام وجود آن مرتبه از وجود را وجدان می کند و نمی تواند مرتبه دیگری از وجود را وجدان نماید و در قالب و چارچوب آن مرتبه گرفتار است و با همان مرتبه حیات دارد و عواقب همان مرتبه را هم می چشد. اگر گفته شود    

ادامه نوشته »

به گفته قران کریم ، خلقت آسمان و زمین در شش روز از دود است اما به گفته امیر المومنین (ع) منشا خلقت اب است ، چگونه این دو جمع می شوند ؟

پرسش: ۱ـ در آیات ۹الی۱۲سوره فصلت قرآن کریم منشاءآفرینش جهان را دود(دخان) بیان فرموده است. ۲ـ در خطبه اول امام علی(ع) درنهج البلاغه منشاء آفرینش جهان را آب بیان فرموده است. ۳ـ در تورات موسی(ع) در باب اول سفر پیدایش باز به طور مشابه ای منشاء آفرینش را آب بیان فرموده است. به طور کلی درک مطالب مطرح شده در هر یک سخت و مفهوم آنها مشکل به نظر می رسد خواهشمند است بطور ساده بیان فرمایید. پاسخ: پاسخ اجمالی: مشکل حضرت عالی در درک این گونه مطالب ناشی از این است که  

ادامه نوشته »

خلقت عالم از عدم بوده یا چیزی خلق شده است یا فرض دیگری در کار است؟

پرسش: اگر عدم شیئیت ندارد پس علم خداوند به موجودات قبل از خلقت را چگونه می توان اثبات کرد؟ ۲٫ در قرآن وقتی از خلقت صحبت می کند، منظور خلقت چیزی از چیز دیگر است یا خلقت چیزی از عدم است؟ پاسخ: خلقت از عدم یا تبدیل عدم به یک موجود معنی ندارد. برخی گفته اند: نمی گوییم عدم تبدیل به موجود شد بلکه می گوییم موجود نبود و هست شد. ما هم در پاسخشان می گوییم: مَثل شما مثل آن کسی است که گفت: هوا سرد است چیزی داری روی من بیندازی؟ گفت: فقط پالان داریم. گفت اسمش را نیاور خودش را بیاور! آیا این قول اینها چیزی جز …

ادامه نوشته »

ایا می توان گفت که تا خداوند بوده است عالم و مخلوق نیز بوده ؟

پرسش: عده ی زیادی بر این باورند که دنیا مخلوق خداست. صفات بیشماری را برای خدا بر می شمارند. از جمله خدا خالق، توانا، دانا، قادر، بی نیاز و … چند سوال در رابطه با خدا برایم مطرح شده است من فضایی خالی را تصور می کنم که دنیا و زمان و مکان وجود نداشت. تنها خدا وجود داشت. پس چون دنیا وجود نداشت خدا نیز خالق نبود. دنیایی وجود نداشت تا خداوند به اسرار آن آگاه باشد، توانا نیز نبود، وقتی دنیا وجود نداشت توانا به چه چیزی بود؟ کریمی، رحیمی، بینایی، عادلی و … هیچ کدام از این صفت ها نمی توانست مفهوم داشته باشد. پس پیش از …

ادامه نوشته »

آیا سنن الهی موجب جبر تاریخ نمی شوند؟

پرسش: سنن الهی، موجب جبر در تاریخ نمی شود؟ پاسخ: از آنجا که مختار بودن انسان نیز یکی از سنن تکوینی خداست ، و سنن الهی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند ، لذا هیچگاه جبری در افعال ارادی افراد انسانی لازم نمی آید. در مورد جامعه نیز قرآن کریم ، برای جامعه یک نحوه حیات و اختیار ویژه قائل است. همان گونه که افزون بر حیات تک تک سلولهای یک بدن ، کلّیّت آن بدن نیز از حیاتی برخوردار می باشد. بر همین اساس است که خداوند متعال ، برای جوامع و امّتها نیز مثل افراد انسانی اجلی قائل می باشد. « وَ لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ …

ادامه نوشته »

آیا جن وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه از آن آگاه شویم؟

پرسش: آیا جن وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه از آن آگاه شویم؟ پاسخ: ۱ـ وجود جنّها تاکنون نه از راه علوم تجربی به اثبات رسیده و نه فلاسفه برهانی بر وجود آنها دارند. امّا اینکه فلاسفه برهانی بر وجود آنها ندارند ، چون وجود یک نوع مادّی ـ چه نوع مادّی محسوس باشد و چه نامحسوس ـ از امور جزئی (غیر کلّی ) است و وجود امور جزئی با برهان عقلی قابل اثبات نیست ؛ همان گونه که وجود هیچکدام از حیوانات موجود در روی زمین از راه برهان عقلی قابل اثبات نیست. لذا همان گونه که حیوانات کمیاب را با تجسس اثبات می کنند، اثبات وجود جنّها …

ادامه نوشته »

ایا فرشتگان نیز صمد و بی نیازند؟ آیا فرشتگان هدف خاصی دارند؟

پرسش: خداوند متعال، کمال مطلق و صمد و بی نیاز از هدف و حکیم است و خلقت او همان ظهور اوست اما انسان، ناقص و آفرینش او جهت عبادت برای نیل به قرب الهی است. آیا ملائکه همچون خداوند متعال، صمد و بی نیاز از هدف بوده و عبادت آنها عین ظهور آنهاست یا مانند انسان، ناقص و نیازمند هدف بوده و عبادت آنها با نیت قرب الهی است؟ پاسخ: صمد به معنی بی نیاز نیست بلکه صمد یعنی جوف (شکم) نداشتن ، که کنایه است از جهت عدمی نداشتن. لذا خدا صمد است ، یعنی حدّ عدمی ندارد. به تعبیر دیگر خدا وجود محض بوده ، ماهیّت ندارد.   …

ادامه نوشته »

چرا آدم و حوا بعد از توبه به بهشت برنگشتند؟

پرسش: در حالی که آدم و حوا توبه کردند و توبه آنها نیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفت پس چرا به بهشت برنگشتند؟ پاسخ: خداوند متعال قبل از آنکه که حضرت آدم را بیافریند خود خبر داده بود که می خواهد خلیفه ای برای خود در زمین قرار دهد ؛ لذا در بهشت بودن او موقّتی بود و مقرر بود که او در بهشت امتحان شود و خدا می دانست که او در این امتحان رفوزه خواهد شد ؛ چون حریفش کار آزموده بود ولی حضرت آدم (ع) هنوز تازه مخلوق بود و فریب را نمی شناخت. برای همین هم بود که خداوند متعال او را نخست در بهشت …

ادامه نوشته »

آیا مقدار ماده می تواند بی نهایت باشد؟

پرسش: آیا می شود منشأ جهان مقدار بی نهایت ماده و انرژی متراکم در ماده باشد که از آن در طول زمانهای طولانی جهان هایی به وجود می آید و از بین می رود که جهان ما هم یکی از این جهان هاست. پاسخ: ۱٫ ماده دو اصطلاح عمده و اصلی دارد که از آنها اصطلاحات دیگری نیز برای ماده ساخته شده است. اصطلاح ماده در فلسفه به معنی جوهری است که قابل و پذیرنده ی همه صور جسمانی است. این جوهر، حقیقتی عقلی بوده و با حس قابل درک نیست. حقیقت این ماده ،« قابلیت و پذیرش صرف بودن» است که هیچ فعلیتی جز همین « قابل و پذیرنده …

ادامه نوشته »

آیا قوانین عالم ثابت است؟ آیا خدا می تواند قوانین جهان را تغییر دهد؟

پرسش: برای چه قرآن می فرماید که قانون این جهان قابل تغییر نیست آیا خداوند قادر به تغییر آن نیست؟ پاسخ: خداوند نفرمود قانون این جهان قابل تغییر نیست بلکه فرمود قوانین خدا قابل تغییر نیستند. « سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلا ــــ این سنّت خداوند در اقوام پیشین است، و براى سنّت الهى هیچ گونه تغییر نخواهى یافت‏»(الأحزاب:۶۲) « سُنَّهَ اللَّهِ الَّتی‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلاً ــــ این سنّت الهى است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز براى سنّت الهى تغییر و تبدیلى نخواهى یافت» (الفتح:۲۳)

ادامه نوشته »