سرخط خبرها

جهان شناسی

آیا سنن الهی موجب جبر تاریخ نمی شوند؟

پرسش: سنن الهی، موجب جبر در تاریخ نمی شود؟ پاسخ: از آنجا که مختار بودن انسان نیز یکی از سنن تکوینی خداست ، و سنن الهی در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند ، لذا هیچگاه جبری در افعال ارادی افراد انسانی لازم نمی آید. در مورد جامعه نیز قرآن کریم ، برای جامعه یک نحوه حیات و اختیار ویژه قائل است. همان گونه که افزون بر حیات تک تک سلولهای یک بدن ، کلّیّت آن بدن نیز از حیاتی برخوردار می باشد. بر همین اساس است که خداوند متعال ، برای جوامع و امّتها نیز مثل افراد انسانی اجلی قائل می باشد. « وَ لِکُلِّ أُمَّهٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ …

ادامه نوشته »

آیا جن وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه از آن آگاه شویم؟

پرسش: آیا جن وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه از آن آگاه شویم؟ پاسخ: ۱ـ وجود جنّها تاکنون نه از راه علوم تجربی به اثبات رسیده و نه فلاسفه برهانی بر وجود آنها دارند. امّا اینکه فلاسفه برهانی بر وجود آنها ندارند ، چون وجود یک نوع مادّی ـ چه نوع مادّی محسوس باشد و چه نامحسوس ـ از امور جزئی (غیر کلّی ) است و وجود امور جزئی با برهان عقلی قابل اثبات نیست ؛ همان گونه که وجود هیچکدام از حیوانات موجود در روی زمین از راه برهان عقلی قابل اثبات نیست. لذا همان گونه که حیوانات کمیاب را با تجسس اثبات می کنند، اثبات وجود جنّها …

ادامه نوشته »

ایا فرشتگان نیز صمد و بی نیازند؟ آیا فرشتگان هدف خاصی دارند؟

پرسش: خداوند متعال، کمال مطلق و صمد و بی نیاز از هدف و حکیم است و خلقت او همان ظهور اوست اما انسان، ناقص و آفرینش او جهت عبادت برای نیل به قرب الهی است. آیا ملائکه همچون خداوند متعال، صمد و بی نیاز از هدف بوده و عبادت آنها عین ظهور آنهاست یا مانند انسان، ناقص و نیازمند هدف بوده و عبادت آنها با نیت قرب الهی است؟ پاسخ: صمد به معنی بی نیاز نیست بلکه صمد یعنی جوف (شکم) نداشتن ، که کنایه است از جهت عدمی نداشتن. لذا خدا صمد است ، یعنی حدّ عدمی ندارد. به تعبیر دیگر خدا وجود محض بوده ، ماهیّت ندارد.   …

ادامه نوشته »

چرا آدم و حوا بعد از توبه به بهشت برنگشتند؟

پرسش: در حالی که آدم و حوا توبه کردند و توبه آنها نیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفت پس چرا به بهشت برنگشتند؟ پاسخ: خداوند متعال قبل از آنکه که حضرت آدم را بیافریند خود خبر داده بود که می خواهد خلیفه ای برای خود در زمین قرار دهد ؛ لذا در بهشت بودن او موقّتی بود و مقرر بود که او در بهشت امتحان شود و خدا می دانست که او در این امتحان رفوزه خواهد شد ؛ چون حریفش کار آزموده بود ولی حضرت آدم (ع) هنوز تازه مخلوق بود و فریب را نمی شناخت. برای همین هم بود که خداوند متعال او را نخست در بهشت …

ادامه نوشته »

آیا مقدار ماده می تواند بی نهایت باشد؟

پرسش: آیا می شود منشأ جهان مقدار بی نهایت ماده و انرژی متراکم در ماده باشد که از آن در طول زمانهای طولانی جهان هایی به وجود می آید و از بین می رود که جهان ما هم یکی از این جهان هاست. پاسخ: ۱٫ ماده دو اصطلاح عمده و اصلی دارد که از آنها اصطلاحات دیگری نیز برای ماده ساخته شده است. اصطلاح ماده در فلسفه به معنی جوهری است که قابل و پذیرنده ی همه صور جسمانی است. این جوهر، حقیقتی عقلی بوده و با حس قابل درک نیست. حقیقت این ماده ،« قابلیت و پذیرش صرف بودن» است که هیچ فعلیتی جز همین « قابل و پذیرنده …

ادامه نوشته »

آیا قوانین عالم ثابت است؟ آیا خدا می تواند قوانین جهان را تغییر دهد؟

پرسش: برای چه قرآن می فرماید که قانون این جهان قابل تغییر نیست آیا خداوند قادر به تغییر آن نیست؟ پاسخ: خداوند نفرمود قانون این جهان قابل تغییر نیست بلکه فرمود قوانین خدا قابل تغییر نیستند. « سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلا ــــ این سنّت خداوند در اقوام پیشین است، و براى سنّت الهى هیچ گونه تغییر نخواهى یافت‏»(الأحزاب:۶۲) « سُنَّهَ اللَّهِ الَّتی‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلاً ــــ این سنّت الهى است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز براى سنّت الهى تغییر و تبدیلى نخواهى یافت» (الفتح:۲۳)

ادامه نوشته »

آیا انسان همواره در زمین خواهد ماند؟

پرسش: در سوره اعراف آیات ۲۴ و ۲۵ آمده است که خدا آدم را به زمین تبعید کرد و گفت تا روز قیامت در آن زندگی خواهید کرد و خواهید مرد و از آن دوباره بیرون خواهید آمد. حال سوال اینجاست که فضانوردانی وجود داشتند که به فضا رفتند و در فضا مردند و هیچگاه موفق به بازگشت به زمین نشدند. چگونه میتوان این شبهه را توجیه کرد؟ پاسخ: ۱ـ تاکنون هیچ فضانوردی در فضا نمرده است. تنها موجود زنده ای که در فضا مرده ، سگی است به نام لایکا که با سفینه ی اسپوتینگ ۲ از طرف شوروی سابق به فضا رفت ؛ و چون این سفینه قابل …

ادامه نوشته »

ایا شیطان ( ابلیس ) فرشته بود ؟

پرسش: مگر نمیگویند که فرشته ها تغیییر ناپذیر هستند و در همان درجه که آفریده شده اند باقی می مانند پس چرا فرشته آتش به شیطان تبدیل شد؟ مگر نه اینکه همه ی امور به فرمان خداست پس چرا فرشته ی آتش بدون امر خدا از امر خدا نافرمانی کرد؟ آیاخدا از این امر آگاه نبود؟ پاسخ: تعبیر « فرشته ی آتش » در هیچ آیه و روایتی وجود ندارد. ابلیس نیز به تصریح قرآن کریم شخصی از نوع جنّ بوده نه فرشته ؛ و جنّها نیز فرشته یا موجودات مجرّد نیستند بلکه از آتش آفریده شده اند که امری مادّی است ؛ همانگونه که انسان از خاک آفریده شده …

ادامه نوشته »

ایا جهانی که ما در ان زندگی می کنیم ازلی است ؟

پرسش: دلایل ازلی نبودن جهان را می خواستم؟ پاسخ: قبل از پرداختن به اصل مطلب نخست لازم است ، معنای ازلی را روشن سازیم ، چرا که این واژه همواره معنایی واحد ندارد. الف ـ واژه ی ازلی ، گاه به موجودی اطلاق می شود که هیچ گونه آغازی برای آن نمی توان فرض نمود. روشن است که هر چه با نام مخلوق شناخته می شوند ، نمی توانند زیر چتر این مفهوم قرار گیرند ؛ چون برای هر موجود امکانی می توان یک نحوه آغاز را فرض نمود ؛ حتّی اگر برای موجودی نتوان آغاز زمانی فرض کرد باز می توان برای آن آغاز علّی و معلولی لحاظ کرد. …

ادامه نوشته »

ابلیس و شیطان اگر نبود ، ایا ادم در بهشت می ماند؟

پرسش: اگر ابلیس خدا را نا فرمانی نمی کرد مسلما آدم (ع) وارد بهشت می شد. پس حوادث کربلا چه می شد؟ پاسخ: ۱ـ خداوند متعال قبل از آنکه که حضرت آدم را بیافریند خود خبر داده بود که می خواهد خلیفه ای برای خود در زمین قرار دهد ؛ امّا بعد از خلق او ، وی را در بهشت برزخی قرار داد. پس خداوند متعال قبل از خلقت آدم (ع) می دانست که او در بهشت نخواهد ماند و اساساً او را برای زمین آفریده بود ؛ لکن او را در بهشت قرار داد تا خارج از دار تکلیف ، تعالیمی به او داده و او را آماده ی …

ادامه نوشته »