سرخط خبرها

جهان شناسی

ایا فرشتگان نیز صمد و بی نیازند؟ آیا فرشتگان هدف خاصی دارند؟

پرسش: خداوند متعال، کمال مطلق و صمد و بی نیاز از هدف و حکیم است و خلقت او همان ظهور اوست اما انسان، ناقص و آفرینش او جهت عبادت برای نیل به قرب الهی است. آیا ملائکه همچون خداوند متعال، صمد و بی نیاز از هدف بوده و عبادت آنها عین ظهور آنهاست یا مانند انسان، ناقص و نیازمند هدف بوده و عبادت آنها با نیت قرب الهی است؟ پاسخ: صمد به معنی بی نیاز نیست بلکه صمد یعنی جوف (شکم) نداشتن ، که کنایه است از جهت عدمی نداشتن. لذا خدا صمد است ، یعنی حدّ عدمی ندارد. به تعبیر دیگر خدا وجود محض بوده ، ماهیّت ندارد.   …

ادامه نوشته »

چرا آدم و حوا بعد از توبه به بهشت برنگشتند؟

پرسش: در حالی که آدم و حوا توبه کردند و توبه آنها نیز مورد قبول حضرت حق قرار گرفت پس چرا به بهشت برنگشتند؟ پاسخ: خداوند متعال قبل از آنکه که حضرت آدم را بیافریند خود خبر داده بود که می خواهد خلیفه ای برای خود در زمین قرار دهد ؛ لذا در بهشت بودن او موقّتی بود و مقرر بود که او در بهشت امتحان شود و خدا می دانست که او در این امتحان رفوزه خواهد شد ؛ چون حریفش کار آزموده بود ولی حضرت آدم (ع) هنوز تازه مخلوق بود و فریب را نمی شناخت. برای همین هم بود که خداوند متعال او را نخست در بهشت …

ادامه نوشته »

آیا مقدار ماده می تواند بی نهایت باشد؟

پرسش: آیا می شود منشأ جهان مقدار بی نهایت ماده و انرژی متراکم در ماده باشد که از آن در طول زمانهای طولانی جهان هایی به وجود می آید و از بین می رود که جهان ما هم یکی از این جهان هاست. پاسخ: ۱٫ ماده دو اصطلاح عمده و اصلی دارد که از آنها اصطلاحات دیگری نیز برای ماده ساخته شده است. اصطلاح ماده در فلسفه به معنی جوهری است که قابل و پذیرنده ی همه صور جسمانی است. این جوهر، حقیقتی عقلی بوده و با حس قابل درک نیست. حقیقت این ماده ،« قابلیت و پذیرش صرف بودن» است که هیچ فعلیتی جز همین « قابل و پذیرنده …

ادامه نوشته »

آیا قوانین عالم ثابت است؟ آیا خدا می تواند قوانین جهان را تغییر دهد؟

پرسش: برای چه قرآن می فرماید که قانون این جهان قابل تغییر نیست آیا خداوند قادر به تغییر آن نیست؟ پاسخ: خداوند نفرمود قانون این جهان قابل تغییر نیست بلکه فرمود قوانین خدا قابل تغییر نیستند. « سُنَّهَ اللَّهِ فِی الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلا ــــ این سنّت خداوند در اقوام پیشین است، و براى سنّت الهى هیچ گونه تغییر نخواهى یافت‏»(الأحزاب:۶۲) « سُنَّهَ اللَّهِ الَّتی‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبْدیلاً ــــ این سنّت الهى است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز براى سنّت الهى تغییر و تبدیلى نخواهى یافت» (الفتح:۲۳)

ادامه نوشته »

آیا انسان همواره در زمین خواهد ماند؟

پرسش: در سوره اعراف آیات ۲۴ و ۲۵ آمده است که خدا آدم را به زمین تبعید کرد و گفت تا روز قیامت در آن زندگی خواهید کرد و خواهید مرد و از آن دوباره بیرون خواهید آمد. حال سوال اینجاست که فضانوردانی وجود داشتند که به فضا رفتند و در فضا مردند و هیچگاه موفق به بازگشت به زمین نشدند. چگونه میتوان این شبهه را توجیه کرد؟ پاسخ: ۱ـ تاکنون هیچ فضانوردی در فضا نمرده است. تنها موجود زنده ای که در فضا مرده ، سگی است به نام لایکا که با سفینه ی اسپوتینگ ۲ از طرف شوروی سابق به فضا رفت ؛ و چون این سفینه قابل …

ادامه نوشته »

ایا شیطان ( ابلیس ) فرشته بود ؟

پرسش: مگر نمیگویند که فرشته ها تغیییر ناپذیر هستند و در همان درجه که آفریده شده اند باقی می مانند پس چرا فرشته آتش به شیطان تبدیل شد؟ مگر نه اینکه همه ی امور به فرمان خداست پس چرا فرشته ی آتش بدون امر خدا از امر خدا نافرمانی کرد؟ آیاخدا از این امر آگاه نبود؟ پاسخ: تعبیر « فرشته ی آتش » در هیچ آیه و روایتی وجود ندارد. ابلیس نیز به تصریح قرآن کریم شخصی از نوع جنّ بوده نه فرشته ؛ و جنّها نیز فرشته یا موجودات مجرّد نیستند بلکه از آتش آفریده شده اند که امری مادّی است ؛ همانگونه که انسان از خاک آفریده شده …

ادامه نوشته »

ایا جهانی که ما در ان زندگی می کنیم ازلی است ؟

پرسش: دلایل ازلی نبودن جهان را می خواستم؟ پاسخ: قبل از پرداختن به اصل مطلب نخست لازم است ، معنای ازلی را روشن سازیم ، چرا که این واژه همواره معنایی واحد ندارد. الف ـ واژه ی ازلی ، گاه به موجودی اطلاق می شود که هیچ گونه آغازی برای آن نمی توان فرض نمود. روشن است که هر چه با نام مخلوق شناخته می شوند ، نمی توانند زیر چتر این مفهوم قرار گیرند ؛ چون برای هر موجود امکانی می توان یک نحوه آغاز را فرض نمود ؛ حتّی اگر برای موجودی نتوان آغاز زمانی فرض کرد باز می توان برای آن آغاز علّی و معلولی لحاظ کرد. …

ادامه نوشته »

ابلیس و شیطان اگر نبود ، ایا ادم در بهشت می ماند؟

پرسش: اگر ابلیس خدا را نا فرمانی نمی کرد مسلما آدم (ع) وارد بهشت می شد. پس حوادث کربلا چه می شد؟ پاسخ: ۱ـ خداوند متعال قبل از آنکه که حضرت آدم را بیافریند خود خبر داده بود که می خواهد خلیفه ای برای خود در زمین قرار دهد ؛ امّا بعد از خلق او ، وی را در بهشت برزخی قرار داد. پس خداوند متعال قبل از خلقت آدم (ع) می دانست که او در بهشت نخواهد ماند و اساساً او را برای زمین آفریده بود ؛ لکن او را در بهشت قرار داد تا خارج از دار تکلیف ، تعالیمی به او داده و او را آماده ی …

ادامه نوشته »