سرخط خبرها

جهان شناسی

به تعبیر دقیق فلسفی، جسم مادی چیست؟ چه ارتباطی با زمان دارد ؟

پرسش: به تعبیر دقیق فلسفی، جسم مادی چیست؟ آیا اینکه در نظریه فیزیکی با افزایش سرعت یا جابجایی جسم مادی در فضا، زمان در جسم مادی تغییر میکند، صحت دارد؟ این آزمایش با ساعتهای دقیق انجام شده، هرچند مقدار تغیر زمان اندک است ولی به هر حال قابل تغییر است. با این نظریه به نظر میرسد که اگر آدمی توانایی حرکت در سرعتهای بالا را داشت یا بدست می آورد میتوانست یا میتواند در زمان جابجا شود؟ پاسخ: ۱ـ بیان دقیق جسم فلسفی در سطوح بالای فلسفه میسور است. اجمال

ادامه نوشته »

از آیات سوره الرحمن درمیابیم که جن نیز مثل انس به بهشت می روند، حال در چه کالبدی ؟

پرسش: از آیات سوره مبارکه الرحمن چنین درمیابیم که جن نیز مثل انس به بهشت می روند حال آنها در چه کالبدی قرار داده می شوند؟(مثل انسان که در کالبد دنیایی قرار داده میشود( پاسخ: ۱ـ آنچه از آیات و روایات درباره ی جنّها می توان به دست آورد این است که: ۱٫ جنها موجوداتی زنده اند. ۲٫ مثل انسان دارای قوه درک قوی هستند. ۳٫ مثل انسان مکلفند و رسولانی از جن و انس بر آنها فرستاده شده است و پیامبر ما و ائمه اطهار(ع) نبی و ائمه آنها نیز هستند. ۷٫ می توانند

ادامه نوشته »

منظور از طبقات هفتگانه آسمان و زمین چیست؟

پرسش: منظور از طبقات هفتگانه آسمان و زمین چیست؟ از نظر وسعت و امکانات در حد تصور موجودات زمینی؛ لطفا توضیحات بصورت تفسیری باشد. (در حد فهم عموم( پرسش:میشه خواهش کنم در مورد هفت عالم توضیحات مفصلی بدهید؟ پرسش:هفت آسمان به چه معناست؟ آیا محدودیتی برای آن مطرح است یا نه؟ پاسخ: ۱ـ آیات و روایاتی که در مورد آسمانهای هفتگانه وارد شده اند بسیار زیادند به طوری که اگر روایات مربوط به آن یکجا جمع شوند کتابی حجیم را تشکیل می دهند. تفسیر این گونه آیات و

ادامه نوشته »

زمان چیست ؟

پرسش: زمان یعنی چه؟ آیا همان تغییرات ماده است؟ پاسخ: از نظر فلسفی، مقدارحرکت را زمان گویند. اگر حرکت آن عرضی باشد، مثل حرکت مکانی، زمان آن نیزمقدار حرکت آن عرض خواهد بود؛ و اگر حرکت آن جوهری باشد، زمان آن نیز مقدار آن حرکت جوهری خواهد بود.لذا زمان هر موجودی مختصّ خود او و بعد چهارم اوست که از آن تعبیر می شود به عمر آن موجود یا اجل آن موجود. آنگاه بشر، مقدار چند حرکت، مثل حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید و نیز حرکت ماه به دور زمین را معیار

ادامه نوشته »

آیا فرشتگان همان قوانین موجود در این جهان ، قیامت ، جهنم و بهشت هستند؟

پرسش: آیا فرشتگان همان قوانین موجود در این جهان ، قیامت ، جهنم و بهشت هستند؟یعنی قانون روزی رسانی،میکائیل نام دارد. قانون تولد و مرگ، عزرائیل نام دارد. قانون نابودی هستی، اسرافیل نام دارد. فرشتگانی(قوانین)که نگهدارنده بخش مادی جهان هستند مثل میدان گرانش، میدان الترو مغناطیس و… . قوانینی (فرشتگانی) هستند که برای آگاهی، الهام،فرستادن وحی و… هستند. قوانین موجود در جهنم ۱۹ تا است (۱۹ فرشته) پاسخ: قوانین حاکم بر جهان، نه مادّه هستند، نه انرژی

ادامه نوشته »

منظور از تختی که خداوند در عرش به آن تکیه کرده است چیست ؟

پرسش: منظور از تختی که خدا در عرش به آن تکیه کرده چیه؟ یا همان تختی که میگن اسم امامها را روی پایه هاش نوشتند. پاسخ: ۱ـ هیچ تختی که خدا در عرش بر آن تکیه زند وجود ندارد. چنین چیزی نه در قرآن آمده نه در احادیث شیعه. ۲ـ عرش، به معنی تخت پادشاهی و تخت فرمانروایی است. لذا مقام فرمانروایی خدا را هم عرش می گویند. عرش خدا، یک تخت چوبی یا فلزی یا امثال آن نیست؛ بلکه علم تدبیری خدا را از آن جهت که، مقام فرمانروایی است، تشبیه به تخت پادشاهی نموده

ادامه نوشته »

فلسفه از چه اموری بحث می کند؟

پرسش: وجود شناسی در فلسفه شامل کدام شاخه ها میباشد؟ پاسخ: اساساً فلسفه یعنی وجود شناسی؛ چون موضوع علم فلسفه وجود یا همان هستی است. در فلسفه از امور زیر بحث می شود: بداهت مفهوم وجود، مشترک معنوی بودن مفهوم وجود، نسبت وجود و ماهیت، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، تشکیک وجود، تعینات و تشخّصات وجود، احکام سلبی وجود، نفس الامر، تساوق شیئیت و وجود، عدم و احکام آن، استحاله اعاده ی معدوم، وجود ذهنی و خارجی، وجود فی نفسه و فی غیره و و وجود رابط و لغیره

ادامه نوشته »

عوالم وجود (مثال ، جبروت ، ملکوت ، ناسوت) را به طور مفصل توضیح دهید ؟

پرسش: عوالم وجود را به طور مفصل توضیح دهید؟ پاسخ: در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی، عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند که عبارتند از : ۱ـ عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ملکوت اعلی و … :این عالم از مادّه و آثار مادّه مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و… منزه است ؛ و از حیث وجودی قویترین مرتبه عالم است ؛ و تقدّم وجودی بر تمام عوالم خلقت دارد. البته توجّه داشت که مراد از این تقدّم وجودی

ادامه نوشته »

از پنچ مرتبه روح انسان ، انسان و حیوان در حالت خواب واجد کدامیک از آنها باقی می ماند؟

پرسش: از پنچ مرتبه روح انسان (حیات، قوت، شهوت، ایمان و قدسی) سه مرتبه نخست آن در هر انسانی وجود دارد. جمادات و نباتات و حیوانات واجد یا فاقد کدامیک از این مراتب روح می باشند و انسان و حیوان در حالت خواب واجد کدامیک از آنها باقی می ماند؟ کدامیک از این مراتب از شئونات مرتبه روح ایمان و کدامیک از شئونات تمام مراتب دیگر است؟ پاسخ: روح حیات و روح قوّت و شهوت ، مشترک بین انسان و حیوان می باشد ؛ از منظر قرآن کریم ، انسان کافر نیز جزء حیوانات محسوب

ادامه نوشته »

زوجیت در قرآن کریم چه مفهومی دارد ؟

پرسش: در آیه قرآن آمده که برای هر چیزی زوجی در نظر گرفته شده است پس چرا بعضی از افراد مجرد از دنیا می روند و بعضیها چندین ازدواج دارند؟ برای هر کسی هم کفوی هست برای چه طلاق صورت می گیرد؟ پاسخ: ۱ـ بحث لغوی لغوی بزرگ ، جناب راغب اصفهانی ذیل واژه ی زوج فرموده اند: « زوج به هر یک از دو همسر مرد و زن (نرینه و مادینه) و در حیوانات که با هم جفت هستند و آمیزش جنسى نموده‏اند، گفته مى‏شود و همچنین به هر دو جفتى، چه در مزاوجت و یا در غیر آن، مثل جفت کفش

ادامه نوشته »

آیا روح می تواند در زمان سفر کند و آینده رو ببیند ؟

پرسش: آیا صحیح است که روح می تواند در زمان سفر کند و آینده رو می داند. پس قیامت نیز در همین آینده است و او می تواند از زمان ان اطلاع یابد. پس ناگهانی بودن آن زیر سوال می رود. (چون مرگ اختیاری هم به همین امر می انجامد) و سوال دیگر اینکه از نظر فیزیک آینده موازی ما در حال حرکت است و ما پا جای پای آینده طی شده توسط خود در بعد دیگر می گذاریم. آیا این امر صحیح است؟ پس در عمل ما دیگر اعمال از پیش انجام شده را انجام می دهیم. پاسخ: ۱ـ حرکت نمودن و

ادامه نوشته »