سرخط خبرها

راهنما شناسی

هابیل وصی حضرت آدم بود یا شیث؟ آیا هابیل معصوم بود یا خیر ؟

پرسش: در روایات داریم که حضرت آدم هابیل را به جانشینی خود برگزیده بود، از طرف دیگر در قرآن داریم وقتی قابل تصمیم به قتل هابیل گرفت، هابیل به او گفت اگر مرا بکشی گناه من و خود را باید به گردن بگیری. خوب این جمله نشان دهنده این هست که هابیل دارای گناه هست پس کسی که گناه کرده، معصوم نیست پس چگونه می خواهد مقام نبوت و جانشینی را بر عهده بگیرد؟ پاسخ: ۱ـ هر چه روایات را با نرم افزارها گشتیم دو روایت بیشتر نیافتیم که نشان دهد هابیل به جانشینی آدم

ادامه نوشته »

آیا ائمه(ع) خلافت جنابان عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه لعنت الله علیه را پذیرفتند؟

پرسش: سوال این بار من هم در رابطه با امام علی(ع) و حسنین(ع) و خلافت و امامت آنهاست. ۱٫ می خواستم بدونم که بعد از پیامبر ابوبکر جانشین او شد بر خلاف نظر پیامبر. اما ما شیعیان می گوییم که نه، علی(ع) امام اول است و ابوبکر و عمر و عثمان را قبول نداریم. می خواستم بگم پس چرا حضرت علی(ع) خلافت چهارمی را پذیرفت و به هر دلیلی که شما بگین( به دلیلی که اسلام در خطر بود یا به دلیل مجبور بودن و….) به هر دلیلی امام علی خلافت چهارمی را پذیرفت و پذیرفتن خلافت

ادامه نوشته »

از کجا بدانیم امامت موروثی نیست ؟

پرسش: خواستم بدانم در کجای قرآن که معتبرترین سند است، سخنی از مذهب شیعه در کجا آمده است؟ در آیه۵۴سوره مائده آمده که حضرت علی(ع) در رکوع زکات دادند پس امام ما هستند ولی در کجای قرآن موروثی شدن امامت آمده است؟ اگر کسی همچنین ادعایی داشته باشد ما چه جوابی به آنها باید بدهیم؟ چرا در قرآن بطور واضح از شیعه و سنی سخنی گفته نشده؟ چرا در قرآن به طور واضح اسامی ائمه اطهار(ع) نیامده؟ جواب مدعیان مذهب تشیع در این مورد چیست؟( البته اگر امکان دارد بدون رجوع

ادامه نوشته »

چرا خداوند به بعضی عمر بیشتری می دهد تا توبه کنند و به بعضی عمر بیشتری می دهند تا بیشتر گناه کنند ؟

پرسش: برداشت من این است که هروقت دوره رشد کمال و معنویت شخصی به اتمام برسد (یعنی دیگر فراتر از آن نرود) مرگ او فرا میرسد و اینکه میگویند نیکی کردن و انجام کارهای خوب باعث طول عمر میشود شاید به همین دلیل باشد که شخص در طلب انجام کارهای نیک و افزایش درجه ایمان خود است و بدین ترتیب زمان بیشتری به او داده میشود و این در حقیقت لطف خداوند است که به او مهلت ارتقای ایمان میدهد. ولی از طرف دیگر در مورد سنت امهال میبینیم که خداوند به انسانهای بد گاهی

ادامه نوشته »

آیا حضرت موسی (ع) به علم شیمی واقف بوده اند که دست نورانی ایشان بواسطه این علم بوده است ؟

پرسش: با سلام برخی می گویند چون حضرت موسی به علم شیمی واقف بوده اند ید بیضا ایشان نیز بواسطه این علم بوده چند مواد شیمیایی ترکیب میکردند دست را در آن (گریبان که آن مواد آنجا بود) مبردند و این مواد نور میداده، آیا صحیح است؟ پاسخ: ۱ـ قانون علّیت، قانونی است عمومی. لذا معجزه نیز یقیناً امری است دارای علّت؛ لکن علّت آن امری طبیعی نیست؛ بلکه علّتی فرا طبیعی دارد. ید بیضاء نیز معجزه بوده و مستند به علّتی فراطبیعی است نه طبیعی. ۲ـ اگر حضرت موسی(

ادامه نوشته »

گفته می شود وحی یعنی القای معانی به قلب پیامبر، در اینجا منظور از القا چیست؟

پرسش: گفته می شود وحی یعنی القای معانی به قلب پیامبر، در اینجا منظور از القا چیست؟ پاسخ: آدمی را مراتبی است؛که به ترتیب عبارتند از:بدن، نفس، قلب، عقل، روح، سرّ، خفی، اخفی.نبی در مرتبه اخفی متّصل به عالم اسماء وعلم خدااست.آنگاه علم خدا از اخفی به خفی و سرّ و روح نازل می گردد؛ واز مقام روح القدس به جبرئیل(ع) می رسد که عقلّ کلّی نبی می باشد. آنگاه جناب جبرئیل آن را بر قلب مجرّد نبوی تنزّل می دهد. سپس از مرتبه قلب به نفس و ذهن فرود آمده و بر زبان

ادامه نوشته »

آیا خلقت پیامبر (ص) به قبل از خلقت این دنیا و کل عالم بر می گردد ؟

روایاتی با این مضمون که خلقت پیامبر صلی الله علیه و آله به قبل از خلقت این دنیا بر می گردد در منابع روایی بسیار است . مساله ی تقدّم وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر جمیع ممکنات عقیده ای صرفاً شیعی نیست بلکه روایات این مساله در کتب اهل سنّت نیز به فراوانی موجود می باشد. لذا این عقیده مشترک بین شیعه و اهل سنّت است. اوّل حقیقتی که از ذات خداوندی ظاهر شد ، نور وجود بود که سرتاسر عالم را روشن ساخته است و بدون وجود هیچ موجودی ظهور نخواهد داشت ؛ لذا از آن حقیقت وجودی تعبیر به نور خدا شد. این حقیقت …

ادامه نوشته »

امام که عالم به همه امور است چگونه در شب قدر دوباره مطلع از امور یک سال می شود؟

پرسش: اگر علم اول و آخر در ذات الهی وجود دارد و حجت الهی نیز بعنوان کاملترین تجلی خداوند متعال واجد آن است، یعنی چه که در شب قدر مقدرات سال بسته می شود؟ مگر مقدرات در هر سال بسته می شوند و مگر از ازل مشخص نبوده اند و اگر مشخص بوده اند مگر همراه حجت حق نبوده اند؟ پاسخ: همه ی حقایقی که در عالم مادّه ظاهر می شوند ـ از ازل تا ابد ـ در علم الهی و در لوح محفوظ و در عوالم مجرّدات موجودند ؛ و همه ی اینها مراتب وجودی انسان کامل می باشند ؛ لکن از آنجا

ادامه نوشته »

معجزه با سحر و جادو و چشم بندی چه تفاوتی دارد؟

پرسش: معجزه با سحر و جادو و چشم بندی چه تفاوتی دارد؟ پاسخ: چشم بندی نوعی شعبده بازی است که خودش از اقسام سحر محسوب می شود. سحر، اسم عامّی است برای برخی علوم و فنون. لذا سحر اقسامی دارد.برای مثال، یکی از اقسام آن، شعبده بازی است که به سبب آن اموری غیر واقعی، واقعی نشان داده می شوند؛ مثلاً دسته گل را تبدیل می کنند به کبوتر. در این حالت، حقیقتاً تبدیلی رخ نمی دهد، بلکه حقّه ای در کار است که جهل ما به آن حقّه ، باعث می شود خیال کنیم حقیقتاً دسته

ادامه نوشته »

حضرت علی(ع) درد تیر را ندانست ولی درد دندان و چشم اذیتش می کرد، این تناقض نیست؟

پرسش: می خوانیم تیر از بدن على(ع) درآوردند متوجه نشد چون غرق وجه الله بود و می خوانیم ایشان دندان درد و چشم درد اذیتشون میکرده! آیا تناقض نیست؟ آیا غیر نماز خدا را فراموش می کرده؟ پاسخ: تناقضی نیست. ایشان در حال نماز هم درد را احساس می کردند، امّا اعتنایی به آن نداشتند؛ مگر می شود که مظهر علم خدا از چیزی بی خبر باشد؟ اهل بیت(ع) چه در حال نماز و چه غیر آن حال، از تمام امور عالم خبر داشتند؛ پس معنی ندارد که از درد بدن خود خبر نداشته باشند.

ادامه نوشته »

چرا وقتی پیامبر(ص) که علم حضوری به همه چیز داشتند، به معراج برده شدند؟

پرسش: وقتی پیامبر(ص) علم حضوری داشتند، چرا به معراج برده شدند؟ پاسخ: ۱ـ علم حضوری داشتن منافاتی با معراج رفتن ندارد. همه ی ما انسانها نسبت وجود خود و نسبت به شئونات روحی خودمان مثل عقل داشتن خود ، صور ذهنی خود ، شادی و گرسنگی خود و دیگر حالات روحی خود علم حضوری داریم ، امّا اینها جای معراج را برای ما نمی گیرد. ۲ـ حتّی اگر گفته شود که پیامبر (ص) به تمام آنچه در معراج مشاهده نمودند هم ، از قبل علم حضوری داشتند ، باز مشکلی پیش نمی آید ؛ چون علم

ادامه نوشته »