نوشته های وب گاه

فرجام شناسی

تکلیف کودکان ، دیوانه ها و حرامزاده ها در آخرت چیست؟

پرسش: دیوانه ها در آن دنیا عاقل می شوند و همگی به بهشت می روند اگر این طور باشد، آنها در این دنیا به واسطه اینکه دیوانه اند مسئول کارهای خود نیستند و در آن دنیا هم به واسطه اینکه کارهای اشتباهی که انجام داده اند عمدی نبوده و خارج از اختیارات خود آنهاست، هیچ گونه مؤاخذه ای نمی شوند و به بهشت می روند، آیا همین طور است؟ پاسخ: اگر دیوانگی شخص عارضی بوده باشد ؛ یعنی ابتدا عاقل بوده و سپس به سببی دیوانه شده ، طبق تفکّر عرفی (غیر فلسفی) ذاتاً این ... بیشتر بخوانید »

آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟

پرسش: آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟ پاسخ: خداوند متعال کسی را عذاب نمی کند ؛ عذاب چیزی جز ظهور نقصها و عدمها نیست. خداوند متعال برای بشر دین فرستاد تا بر اساس آن خود را کامل بسازد. حال اگر کسی خود را کامل نکرد و با وجودی ناقص و بالفعل نشده وارد عالم برزخ یا آخرت شد ، خود را در قیاس با آنچه باید می شد ، ناقص می یابد و این نقصها و نبودها هستند که شعله بر جان او زده عذاب او می شوند. لذا خداوند کسی را عذاب نمی ... بیشتر بخوانید »

از کجا بدانیم بهشت و جهنمی وجود دارد؟

پرسش: از کجا بدانیم بهشت و جهنمی وجود دارد؟ پاسخ: از طرق متعدّدی می توان وجود بهشت و جهنّم را اثبات نمود ؛ که به پاره ای آنها اشاره می شود. ۱ـ یک راه این است که ابتدا با برهان عقلی وجود خدا و حکمت او را اثبات کنیم ؛ آنگاه نبوّت عامّه را اثبات نماییم ؛ یعنی اثبات کنیم که لازمه ی حکیم بودن خدا ارسال انبیاء است. آنگاه رسالت رسول خدا (ص) را اثبات نماییم. سپس از راه گفتار ایشان یقین حاصل نماییم که بهشت و جهنّمی وجود دارد . پس با این ... بیشتر بخوانید »