نوشته های وب گاه

فرجام شناسی

ایا کسانی که زودتر می میرند بیشتر نتیجه اعمال خود را می بینند؟

پرسش:آیا کسانی که زودتر می میرند از کسانی که دیرتر می میرند بیشتر نتیجه اعمال خود را می بینند؟ فرض کنید فردی در زمان حضرت نوح گناهکار بوده و در همان زمان فوت می کند و فردی دیگری در آخر زمان زندگی می کند و گناهکار ایشان هم می میرد و در عالم برزخ هر دو آنها به عذاب محکوم می شوند تا روز قیامت حال این سوال پیش می آید که مدت زمانی که فرد اول مورد عذاب قرار می گیرد، بیشتر است نسبت به فرد دومی و این با عدالت خداوند ساز گار ... بیشتر بخوانید »

تکلیف کودکان ، دیوانه ها و حرامزاده ها در آخرت چیست؟

پرسش: دیوانه ها در آن دنیا عاقل می شوند و همگی به بهشت می روند اگر این طور باشد، آنها در این دنیا به واسطه اینکه دیوانه اند مسئول کارهای خود نیستند و در آن دنیا هم به واسطه اینکه کارهای اشتباهی که انجام داده اند عمدی نبوده و خارج از اختیارات خود آنهاست، هیچ گونه مؤاخذه ای نمی شوند و به بهشت می روند، آیا همین طور است؟ پاسخ: اگر دیوانگی شخص عارضی بوده باشد ؛ یعنی ابتدا عاقل بوده و سپس به سببی دیوانه شده ، طبق تفکّر عرفی (غیر فلسفی) ذاتاً این ... بیشتر بخوانید »

آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟

پرسش: آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟ پاسخ: خداوند متعال کسی را عذاب نمی کند ؛ عذاب چیزی جز ظهور نقصها و عدمها نیست. خداوند متعال برای بشر دین فرستاد تا بر اساس آن خود را کامل بسازد. حال اگر کسی خود را کامل نکرد و با وجودی ناقص و بالفعل نشده وارد عالم برزخ یا آخرت شد ، خود را در قیاس با آنچه باید می شد ، ناقص می یابد و این نقصها و نبودها هستند که شعله بر جان او زده عذاب او می شوند. لذا خداوند کسی را عذاب نمی ... بیشتر بخوانید »

از کجا بدانیم بهشت و جهنمی وجود دارد؟

پرسش: از کجا بدانیم بهشت و جهنمی وجود دارد؟ پاسخ: از طرق متعدّدی می توان وجود بهشت و جهنّم را اثبات نمود ؛ که به پاره ای آنها اشاره می شود. ۱ـ یک راه این است که ابتدا با برهان عقلی وجود خدا و حکمت او را اثبات کنیم ؛ آنگاه نبوّت عامّه را اثبات نماییم ؛ یعنی اثبات کنیم که لازمه ی حکیم بودن خدا ارسال انبیاء است. آنگاه رسالت رسول خدا (ص) را اثبات نماییم. سپس از راه گفتار ایشان یقین حاصل نماییم که بهشت و جهنّمی وجود دارد . پس با این ... بیشتر بخوانید »