سرخط خبرها

فرجام شناسی

چرا عذاب جهنم اتش است ؟

پرسش: مسائل درد آور زیادی وجود دارد که تصور آن برای آدمی عذاب آور است، چرا خداوند جهنم را با آتش تداعی می کند؟! آیا این امر ارتباطی با موقعیت آب و هوایی عربستان دارد؟!  پاسخ: ۱ـ خیر این امر ربطی به موقعیت آب و هوایی عربستان ندارد؛ اصلاً چنین ارتباطی معنی هم ندارد؛ چون مردم عربستان نسبت به ماها تحمّل بهتری در برابر حرارت دارند. آنها در هوای عربستان راحت زندگی می کنند در حالی که ما تحمّل آن گرما را نداریم.   

ادامه نوشته »

آیا آخرت الآن موجود است؟ آیا پیامبر (ص) در معراج بهشت و جهنّم اخروی را دید؟

پرسش: آیا وقتی پیامبر به معراج رفتند بهشت وجهنم اخروی را دیدند یا برزخی و اگر اخروی بوده است چگونه افرادی گناه کار را در جهنم دیده اند مگر کسی به جهنم رفته است؟ پاسخ: آن حضرت هر دو بهشت و جهنّم را مشاهده فرمودند. هر که در این دنیا عملی را انجام می دهد ، در همان لحظه باطن عمل او صورت برزخی عمل است و باطن باطن عمل او صورت اخروی عمل اوست. اگر کسی خود ملکوتی (برزخی) گشت باطن اعمال افراد را خواهد دید ؛ و اگر به تجرّد تامّ جبروتی رسید صورت جبروتی و اخروی اعمال را هم مشاهده خواهد نمود. در روز قیامت کسی به …

ادامه نوشته »

آیا انسان موقع مرگ خروج روح از بدن را حس می کند؟

پرسش: اگر کسی پس از چند روز بیهوشی فوت کند، آیا خارج شدن روح از بدن را کاملا درک می کند؟ توضیح دهید.(نکته قابل ذکر اینکه فرد اگر به هوش آید زمان بیهوشی را به خاطر ندارد.) پاسخ: آنچه هنگام مرگ رخ می دهد این است که بدن قابلّیّت خود برای ارتباط با روح را از دست می دهد و به هر مقدار که این ارتباط قطع شود همان مقدار مرگ رخ می دهد. برای مثال اگر تنها یک عضو انسان قابلیّت ارتباط با روح را از دست داد ، همان عضو انسان دچار مرگ می شود و پزشکان برای جلوگیری از فساد آن مجبور می شوند دست مرده را …

ادامه نوشته »

آیا همه چیزهای آخرت با دنیا متفاوت است؟

پرسش: آیا همه چیزهای آخرت با دنیا متفاوت است؟ پاسخ: نظام آخرت با نظام دنیا تفاوتهای فراوانی دارد ؛ امّا چنین نیست که شباهتی بین این دو نظام نباشد. برای مثال بدن اخروی هر کسی همان بدن دنیوی اوست با این تفاوت که بدن دنیوی دارای مادّه است ولی بدن اخروی مادّه ندارد. البته توجّه شود که بدن اخروی نیز گوشت و پوست و استخوان و … دارد ؛ امّا مادّه ندارد. لذا صحیح است که گفته شود: « معاد جسمانی است » ؛ امّا صحیح نیست که بگوییم:« معاد مادّی است ». چون جسم بر دو گونه است: یا مادّی است یا غیر مادّی ؛ مثلاً اجسامی که در …

ادامه نوشته »

ایا مرده ها در برزخ همدیگر را می شناسند؟

پرسش: ایا مرده ها در برزخ همدیگر را می شناسند؟ پاسخ: طبق روایات اهل بیت (ع) اموات ، در عالم برزخ ، دارای بدنهایی غیر مادّی و شبح گونه ای هستند که با آن ابدان در عالم برزخ زندگی می کنند و همدیگر را نیز می شناسند. در عالم برزخ هر شخصی جایگاه خاصّی برای خود دارد ، که شبها را در آن به سر می برد ؛ امّا روزها عدّه ای از آنها به وادی السّلام منتقل می شوند که بهشت عالم برزخ است و عدّه ای دیگر نیز به وادی برهوت برده می شوند که جهنّم برزخی است. همچنین هر کس ــ اعمّ از مؤمن و غیر مؤمن …

ادامه نوشته »

ایا در جهان اخرت زن و مرد می توانند با هم باشند ؟

پرسش: آیا در جهان آخرت زوجین میتوانند با هم باشند؟ یعنی اصلا مسئله زوجیت و این احساس الفت در بین انسانها به همین شکل آنجا باقی است و یا همه چیز بشکل دیگری است؟ پاسخ قطعی در این زمینه نشنیده ام به همین خاطر گاهی با خودم می گویم اگر نتوانم در آن دنیا همسرم را ببینم و به همین شکل که با هم هستیم دیگر نباشیم من چگونه می توانم این را هضم کنم؟ میدانم که این ها امتحان است و نبایست نسبت به دنیا و امور دنیوی وابستگی داشت و این عشق و محبت نیز از جانب خداوند است و من دلم میخواهد این عشق پایان نیابد.   …

ادامه نوشته »

ایا کسانی که زودتر می میرند بیشتر نتیجه اعمال خود را می بینند؟

پرسش:آیا کسانی که زودتر می میرند از کسانی که دیرتر می میرند بیشتر نتیجه اعمال خود را می بینند؟ فرض کنید فردی در زمان حضرت نوح گناهکار بوده و در همان زمان فوت می کند و فردی دیگری در آخر زمان زندگی می کند و گناهکار ایشان هم می میرد و در عالم برزخ هر دو آنها به عذاب محکوم می شوند تا روز قیامت حال این سوال پیش می آید که مدت زمانی که فرد اول مورد عذاب قرار می گیرد، بیشتر است نسبت به فرد دومی و این با عدالت خداوند ساز گار نیست( از آنجایی که در هر دو عالم زمان مطرح است و امری است انکار …

ادامه نوشته »

تکلیف کودکان ، دیوانه ها و حرامزاده ها در آخرت چیست؟

پرسش: دیوانه ها در آن دنیا عاقل می شوند و همگی به بهشت می روند اگر این طور باشد، آنها در این دنیا به واسطه اینکه دیوانه اند مسئول کارهای خود نیستند و در آن دنیا هم به واسطه اینکه کارهای اشتباهی که انجام داده اند عمدی نبوده و خارج از اختیارات خود آنهاست، هیچ گونه مؤاخذه ای نمی شوند و به بهشت می روند، آیا همین طور است؟ پاسخ: اگر دیوانگی شخص عارضی بوده باشد ؛ یعنی ابتدا عاقل بوده و سپس به سببی دیوانه شده ، طبق تفکّر عرفی (غیر فلسفی) ذاتاً این احتمال هست که در عالم آخرت عاقل شود ؛امّا طبق مبانی دقیق فلسفی محال است …

ادامه نوشته »

آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟

پرسش: آیا واقعا خداوند انسان را عذاب میکند؟ پاسخ: خداوند متعال کسی را عذاب نمی کند ؛ عذاب چیزی جز ظهور نقصها و عدمها نیست. خداوند متعال برای بشر دین فرستاد تا بر اساس آن خود را کامل بسازد. حال اگر کسی خود را کامل نکرد و با وجودی ناقص و بالفعل نشده وارد عالم برزخ یا آخرت شد ، خود را در قیاس با آنچه باید می شد ، ناقص می یابد و این نقصها و نبودها هستند که شعله بر جان او زده عذاب او می شوند. لذا خداوند کسی را عذاب نمی کند بلکه هر کسی را تسلیم داشته ها و نداشته های خود می کند.  

ادامه نوشته »

از کجا بدانیم بهشت و جهنمی وجود دارد؟

پرسش: از کجا بدانیم بهشت و جهنمی وجود دارد؟ پاسخ: از طرق متعدّدی می توان وجود بهشت و جهنّم را اثبات نمود ؛ که به پاره ای آنها اشاره می شود. ۱ـ یک راه این است که ابتدا با برهان عقلی وجود خدا و حکمت او را اثبات کنیم ؛ آنگاه نبوّت عامّه را اثبات نماییم ؛ یعنی اثبات کنیم که لازمه ی حکیم بودن خدا ارسال انبیاء است. آنگاه رسالت رسول خدا (ص) را اثبات نماییم. سپس از راه گفتار ایشان یقین حاصل نماییم که بهشت و جهنّمی وجود دارد . پس با این روش ، برای اثبات وجود بهشت و جهنّم باید چهار امر اعتقادی دیگر اثبات شود. …

ادامه نوشته »