سرخط خبرها

دین شناسی

لااکراه فی الدین و جهنم ! چگونه باهم جمع می شوند ؟

پرسش: خداوند در کتابش قرآن گفته(لا اکراه فی الدین) ولی بعدا میگه اگه این راه رو نرین، به جهنم می روید یعنی بعضی وقتها اجبار هست، خب یعنی چی؟ پاسخ: ۱ـ معنی آیه ی شریفه این است که امور اعتقادی اساساً قابل اجبار نیستند ، نه اینکه اجبار ممکن است ولی اسلام حکم به اجبار نمی کند. چون اعتقاد، امر قلبی است و امر قلبی را نمی توان با اجبار پدید آورد. نمی توان با تهدید و کتک زدن کسی را وادار کرد که کسی را دوست داشته باشد ؛ یا از کسی متنفر شود. چون این امور ، مربوط به قلبند. بلی می توان کسی را با زور و …

ادامه نوشته »

اصول دین ، اصول مذهب ، چرا باید دین داشت؟

پرسش: اصول دین را نام برده و هر کدام را شرح دهید؟ چرا باید به اصول دین پایبند بود؟   پاسخ: ۱ـ اصول دین اسلام ؛ اصولی اعتقادی هستند که همه فرقه های مسلمان آن را قبول داشته و اتفاق نظر دارند که هر کس معتقد به این اصول باشد مسلمان است.  اصول دین اسلام عبارتند از: توحید ، نبوّت و معاد توحید یعنی اعتقاد به اینکه: اوّلاً خدایی موجود است. ثانیاً خدا دومی برنمی دارد ؛ و وجود دو خدا محال است. ثالثاً خدا از تمام اوصاف مخلوقات منزّه است.   نبوّت یعنی اعتقاد به اینکه: اوّلاً بر خدا لازم است برای هدایت بشر راهنمایانی بفرستد.   

ادامه نوشته »

ایا اشخاص معیار تشخیص دین حق هستند ؟

پرسش: یکی از اهل سنت گفت من خیلی از دلایل شیعه را می پذیرم اما نمی توانم باور کنم علمای بزرگ مانند الشعراوی که دارای تفسیرهای نفیس هستند این دلایل را نمی دانستند و خودشان را به گمراهی کشاندند. پاسخ: ۱ـ در اینکه علمای بزرگ اهل سنّت بسیاری از دلائل شیعه را دیده اند شکّی نیست. امّا اینکه این دلائل را نپذیرفته اند دلیل بر این نیست که این دلائل قانع کننده نبوده اند ؛ بلکه خود آنان تحت تأثیر علل و عوامل روانی و اجتماعی حاضر به پذیرش این دلائل نبودند. بلی بزرگان اهل سنّت  آثار علمی ارزشمندی به جهان اسلام ارائه داده اند ولی مگر علمای بزرگ شیعه …

ادامه نوشته »