سرخط خبرها

دین شناسی

جایگاه واقعی علومی که یقینی نیستند کجاست؟ دلیل اینهمه اختلاف نظر بین علمای اعتقادات و احکام حتی جزیی در چیست؟

پرسش : سلام جایگاه واقعی علومی که یقینی نیستند کجاست؟! ایا این موجبیت وجود دارد که ما با فرض یقینی نبودن و به صرف کاربردی بودن از انها استفاده کنیم اگر این چنین باشد ایا نباید یک علم طبی باشد که دقیقا درمان مورد نظر را به انسان بگوید و قضیه حل شود؟؟!این حالت حتی در فقه و اعتقادات هم تا حدی وجود دارد! یعنی ایا پیامبر و ایمه فقط اصول را گفته اند و جزییات را به خود ما واگذار کرده اند؟!دلیل اینهمه اختلاف نظر بین علمای اعتقادات و احکام حتی جزیی در چیست؟!ایا مگر حکم الهی جز یکی نیست؟چطور ما از جاودانه بودن دین دم میزنیم اما از ان …

ادامه نوشته »

منظور از نوگرایی (مدرنیسم) چیست؟ ایا منظور افکار فیلسوفان مدرن از یا نه منظور یک دوران است؟

پرسش : منظور از نوگرایی (مدرنیسم) چیست؟ ایا منظور افکار فیلسوفان مدرن از یا نه منظور یک دوران است؟ایا در تبیین مدرنیسم میشود گفت این ویژگی ها را داشته و بفرمایید این ویژگی ها را داشته باشیم!! یا نه قضیه پیچیده تر از این حرفهاست؟!پاسخ :مدرنیسم یا تجددگرایی یا نوگرایی، نوعی مکتب و جریان فکری به معنای استفاده انسان از دانش، فناوری و توان تجربی خود برای تولید، بهبود و تغییر محیط خود است. پیدایش مدرنیسم در غرب را می‌توان واکنشی بر ضد سنّت و آیین مسیحیت دانست.+ تعریف مدرنیتهدر تعریف «تجدد» (مدرنیته) (Modernity) می‌توان گفت: تجددگرایی عبارت است از یک جریان و روند فرهنگی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی …

ادامه نوشته »

تفاوت تلقین و دعا کردن در چیست ؟ آیا دعا کردن نوعی تلقین کردن محسوب می شود یا خیر ؟

تلقین : ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻰ ﺻﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺯﻣﺎﻳﻰ، ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﻰ: ﻛﻪ ﻓﻠﺎﻥ ﭼﻴﺰ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻠﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ، ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪ، ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﺕ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﻄﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺻﻠﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ، ﺍﺻﻠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻭ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻯ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ: ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺍﻃﺒﺎﺀ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻰ …

ادامه نوشته »

نظریات درباره علل پیدایش دین‏ را بیان فرمایید ؟

پرسش: نظریات درباره علل پیدایش دین‏ را بیان فرمایید . پاسخ: ـ نظریات درباره علل پیدایش دین‏ راجع به اینکه دین چگونه در میان مردم پیدا شد و آیا از میان خواهد رفت یا نه، حرفها و فرضیه‏ها آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم همه آنها را برشماریم وقت زیادى مى‏گیرد؛ به اجمال برایتان عرض مى‏کنم: زمانى آمدند گفتند دین مولود ترس است، بشر از طبیعت مى‏ترسیده، از صداى غرّش رعد مى‏ترسیده، از هیبت دریا مى‏ترسیده، و نتیجه ترس سبب شده که فکر دین در سر مردم

ادامه نوشته »

معیار حق بودن چیست ؟

پرسش: برخی چیزها را نمی توان فقط با عقل سنجید. عقل انسان ها کامل نیست و گاهی سؤال کردن هم جواب نمی دهد. معیار من این است: اول نگاه می کنم با فطرتم سازگار است یا نه! دوم نگاه می کنم به من یا دیگران و جامعه آسیب می زند یا نه! آیا اینها کافیست تا بفهمیم حق کدام است؟ در دنیای امروز با توجه به گسترش علوم و مشاغل و شرایط و … نظر اسلام مشخص نشده است. جز این که برخی کوته بینان فقط به من جوان می گویند: کار خیر انجام بده و به دیگران کمک کن واجباتت را

ادامه نوشته »

قرائتهای مختلف از یک امر واحد و پلورالیسم و جریان خضر و موسی ، رابطه ای با هم دارند ؟

پرسش: ماجرای سفر حضرت موسی و حضرت خضر(ع) و مخالفت حضرت موسی با اعمال حضرت خضر، علیرغم قولی که داده بود مبنی براینکه هر چه دید اعتراض نکند؛ را چطور می توان تفسیر کرد؟ آیا این خود یک مصداق از قرائتهای مختلف از یک امر واحد نیست؟و اینکه برداشتها، تحت تاثیر آگاهیهای فردی متفاوت نخواهند بود؟ اگر کسی دردفاع ازهرمنوتیک به این ماجرا استناد کند پاسخ چیست؟(با توجه به اینکه هر دو نفر از جمله پیامبران بودند وی در یک امر تفاهم نداشتند)- عکس العمل حضرت موسی

ادامه نوشته »

اصل عدم قطعیت و حساب احتمالات و نظریه تصادف و شبهات اصل علیت چه ربطی به خداناباوری برخی دارد ؟

پرسش: مثال. در رشته فیزیک- مبحث فیزیک کوانتومی اصل عدم قطعیت بیان می کند همه کمیتهای فیزیکی با احتمالی وجود دارند یا به معنای دیگر کل نظام هستی براساس احتمالات به وجودآمده و خالقی نداشته. سوال من اینجاست از آنجایی که اعتبارعلوم غربی براساس ابزاری چون آزمایشهای تجربی وفرمولهای ریاضی استواراست، چطور امکان دارد با این ابزارعلم یا دانشی ارائه کرد که با حقیقت در تناقض باشد؟(مثال بالا) پاسخ: ۱ـ زبان علوم تجربی در این که علوم ریاضی، علومی عقلی بوده

ادامه نوشته »

طریقه به دست آوردن معرفت دینی و الهی چگونه است ؟

پرسش: طریقه بدست آوردن معرفت الهی را به طور کامل می خواهم، البته اگر لطف کنید. پاسخ: علم و معرفتى که نصیبت انسان مى‏گردد از دو راه حاصل مى‏شود: ۱ـ از راه تحصیل دانش و علم آموزی و مطالعه ی کتاب و طبیعت و استاد دیدن ، که به دانش حاصل از این راه علم و معرفت اکتسابى و حضولی گفته می شود. تحصیل علم و معرفت الهی از این طریق ، به درجات مختلف و بسته به استعداد افراد ، براى هر انسان عادی ممکن ، و این در به روى همه باز است بطوری که حتّی افراد کافر نیز

ادامه نوشته »

چرا فیزیک دانان به وجود خداوند بی اعتقاد هستند آن هم دانشمندان بزرگ ؟

پرسش: چرا برخی از دانشمندان بزرگ مخصوصا در حوزه فیزیک ملحد بودند و هستند . مثلا استفن هاوکینگ که الان بزرگترین دانشمند فیزیک و نظریه پرداز در حوزه فیزیک و اختر شناسی است به اتکا به یک سری دلایل علمی موجود وجود خدا را منکر شده و کتاب جنجالی در رابطه با این موضوع نوشته است . بعد یک سری از سایت ها با ارائه یک سری اسناد و دست نوشته مدعی شده اند که انیشتن و نیوتن نیز ملحد بوده اند حتی دست نوشته ای از انیشتن به عنوان سند برای اینکه انیشتن ملحد بوده

ادامه نوشته »

ایا کسی که به دنبال حقیقت است ممکن است به اسلام نرسد و از جای دیگری سر در بیاورد؟

پرسش: مگر درباره کفار نمی گوییم اگر کفرشان از روی جهالت و نادانی باشد و کوتاهی عمدی و شخصی نباشد بلکه به دنبال حقیقت باشند تا حدی که با آن آشنا هستند، خداوند آنها را معذب نمی سازد. اینجا یک سوال مطرح می شود و آن این که مگر کسی که به دنبال حقیقت است ممکن است در جستجوی حقیقت باشد و به اسلام نرسد و از جای دیگری سر در بیاورد؟ مگر اسلام حقیقتی کامل و مطلق نیست؟ در نتیجه ما نباید به این مسأله که تنها مسلمان دوازده امامی امکان رستگاری دارد، اعتقاد

ادامه نوشته »

آیا پیامبران فقط در خاور میانه بوده اند ؟

پرسش: با نگاهی به زندگی پیامبران شناخته شده می‌بینیم که همه آنها در ناحیه خاورمیانه (از مصر و ترکیه تا ایران و عربستان) می‌زیسته‌اند. با توجه به اینکه قرآن ذکر می‌کند که در تمام اقوام پیامبرانی مبعوث شده‌اند، چرا از آنها در سرزمین‌هایی مانند چین و آفریقا خبری نیست؟ پاسخ: ۱ـ تاریخ گمشده در عهد باستان، تنها چند کشور را می بینیم که تاریخ ثبت شده دارند، که تازه تاریخ آنها نیز بسیار بسیار ناقص ثبت شده است. مثلاً ایران باستان، یکی از تمدّنهای شاخص

ادامه نوشته »